Naša spoločnosť DANABA s.r.o. zabezpečuje predaj štrkoviny, makadamu všetkých frakcií.
Predaj štrkoviny a makadamu je z našich vlastných navozených zásob, rozvoz našim nákladným vozidlom s kapacitou  cca. do 2 m3  /3000 – 4000 kg/ .
Dodávka tovaru, vykládka u zákazníka expresnou službou menším nákladným vozidlom rozmer 2m/šírka 5m/dĺžka, čiže zvládame aj horšiu dostupnosť stiesnené podmienky, záhrady, úzke vjazdy, uličky atď.

Drvené kamenivo / Makadam

Frakcia

 

veľkosť mm3 hmotnosť popis
4-8 1,6 tony Vhodný pod zámkovú dlažbu
16-32 1,6 tony Vhodný pod zámkovú dlažbu ,podsyp ,spevnenie plôch ,castných komunikácii atď.
0-63 1,4 tony Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch
Štrkopiesky

Frakcia

veľkosť mm3 hmotnosť Popis
0-4 1,6 ton =1m3 Vhodný na potery tenkostennú betonáž jemný štrko/piesok
4-8 1,5 ton =1m3 Vhodný na miešanie alebo použiť osobitne premývaný bez piesku
8-16 1,6 ton =1m3 Vhodný na zásypy ,podklady ,okrasné násypy premývaný bez piesku
16-32 1,6 ton =1m3 Vhodný na zásypy ,podklady ,okrasné násypy premývaný bez piesku
0-22 1,6 ton =1m3 Vhodný na všeobecnú betonáž ,podsyp štrko/piesok
0-32 1,6 ton =1m3 Vhodný na všeobecnú betonáž ,podsyp štrko/piesok
Piesok

Frakcia

veľkosť mm3 hmotnosť popis
0-1 1,5 tony Vhodný na omietky ,zasyp kanalizačných rúr atď. žltý kopaný piesok

*kapacita max 4tony = cca 2 až 3 m3  – na základe požiadavky zákazníka